Meie poolt pakutavad teenused

Tarkvara

 • Tarkvaraliste tõrgete ja vigade kõrvaldamine
 • Tarkvara installeerimine
 • Operatsioonisüsteemi paigaldus, optimeerimine ning puhastus
 • Viirustõrje ning pahavara eemaldamine
 • Varundus, varukoopiate tegemine
 • Tarkvara müük
 • Programmeerimine

Riistvara

 • Arvuti komplekteerimine
 • Arvuti puhastus tolmust ja mustusest
 • Riistvara müük

Arvutivõrgud

 • Andmeturbe lahendused
 • Nõrkvoolu projekteerimine
 • Kaablite ja võrguseadmete paigaldus
 • Võrguprobleemide tuvastamine ja Parandus

IT audit (loe lähemalt)

Infoturve ja vigade ennetus (loe lähemalt)

Andmete taastamine (loe lähemalt)

Konsultatsioon

 • IT alane konsultatsioon, nõustamine ja kasutajatugi