IT audit

IT audit annab ülevaate ettevõtte juhtkonnale infosüsteemi hetkeolukorrast. Et toetada ettevõtte tegevussuunda ning strateegilisi eesmärke on kaasaja ühiskonnas vaja kaasata oma strateegilistesse plaanidesse ka infosüsteemi ressursid, ja seda kõige kasulikumal moel. IT peab aru saama äriloogikast. Toome välja kitsaskohad ning ülejäägid.

Paneme IT kliendi kasuks tööle.

IT audit annab ülevaate:

  • Infosüsteemi hetkeolukorrast
  • Organisatsiooni info säilitamise turvalisusest
  • Personali valmidusest kasutama infotehnoloogilisi lahendusi
  • Parima tegevusmudeli rakendamiseks  Teie organisatsioonis

IT audit mõõdab info kättesaadavust, konfidentsiaalsust teie organisatsioonis vastates järgmistele küsimustele:

  • Kas IT süsteemid on alati kättesaadavad teie äriloogikast lähtuvalt
  • Kas info on kättesaadav ainult juurdepääsuõigusega inimestele?
  • Kas infosüsteemi poolt pakutav info on alati õige, usaldusväärne ja õigeaegselt esitatud?